موجودی انبار

پکتین LM

پکتین HM

گوارگام عبدالقادر

پودر ژلاتین

اسید سیتریک

مالتودکسترین

تغلیظ کننده ماست

تغلیظ کننده دوغ

تغلیظ کننده مربا

تغلیظ کننده مارمالاد

تغلیظ کننده آبمیوه

تغلیظ کننده نوشیدنی

معلق سازی تخم شربتی