معلق سازی تخم شربتی

نوشیدنی هایی که دارای ذرات معلق هستند، شامل نوشابه ها، آبمیوه ها، شربت ها و… می باشند. این نوشیدنی ها معمولاً شامل ذرات مثل میوه ها، چوبک، گیاهان و سایر مواد طبیعی هستند که به عنوان یک عامل تزئینی به آن ها اضافه می شوند. با استفاده از پکتین به عنوان یک عامل ضخیم کننده، […]

معلق سازی تخم شربتی بیشتر بخوانید »